Organisation

Moheda Gymnastikförening består av två inriktningar; Barn och Ungdom (BoU) respektive Gruppträning. Du kan läsa mer om våra inriktningar under fliken vår verksamhet
 

Vi erbjuder flickor och pojkar en kamratlig och trygg miljö, där man får lära att ta hänsyn till varandra och ledare samt lära vikten av rent spel och vänta på sin tur.  Vi vill att gymnastiken ska vara lekfull, allsidig och bygga på sina egna förutsättningar. 


Till Moheda Gymnastikförening är alla välkomna på lika villkor unga och gamla, kvinnor 
och män, nybörjare eller vältränade gymnaster och motionärer. 

 

Moheda GF - Gymnastik

Föreningsnummer 11069-19
Postadress Östra järnvägsgatan 22
34261 Moheda
Fakturaadress

Emma Johansson, Gåvetorp 1, 34292 Alvesta

E-post info@mohedagf.se
Faktura e-post emmagavetorp@gmail.com
Hemsida https://www.mohedagf.se/
PlusGiro 360032-7
Organisationsnummer 829501-4289