Gymnastik

 

Gymnastik

Gymnastikverksamheten är uppdelad i åldershomogena grupper beroende på storlek på grupperna. I dagsläget bedriver Mohedagymnastikförening barngymnastik för åldrarna 2 -6 år och ungdomsgymnastik för åldrarna 7 - 16 år.

Barngymnastik

Barnverksamheten är uppdelad i fem grupper:

  • Familj 2 - 3 år, för de yngre. Barnen tränar tillsammans med vuxen
  • Lodjur 4 år. Barnen tränar under ledning av våra tränare.
  • Lejon 5 år. Barnen tränar under ledning av våra tränare.
  • Panter 6 år. Gymnasten tränar under ledning av våra tränare.

Målet med verksamheten är att barnen ska ha roligt och lära sig de gymnastiska grundformerna genom rörelse och lek.

 

Ungdomsgymnastik

Ungdomsgymnastiken är uppdelad i fyra grupper, där alla gymnaster har tävlingslicens. 

  • MGF Röd 7 - 8 år. Gymnasten tränar under ledning av våra tränare.
  • MGF Vit 9 - 10 år. Gymnasten tränar under ledning av våra tränare.
  • MGF Grå 11 - 12 år. Gymnasten tränar under ledning av våra tränare.
  • MGF Svart 13 år och uppåt. Gymnasten tränar under ledning av våra tränare.

Målet med verksamheten är att genom förövningar jobba sig uppåt till färdiga resultat inom matta, hopp och rotationer. Vi erbjuder gymnasterna att åka på tävlingar, men detta är inget krav att följa med på.


Familjegymnastik

Minigympa är för de yngsta barnen som är 1 år. Där leker barnen lekar och tränar motorik till musik. Tillsammans med en vuxen.

Familjegymnastik är för de yngsta barnen, 2-3 år. Där barnen tränar motorik genom lek, musik och redskap tillsammans med vuxen, för att öva på gymnastikens grundformer (Hoppa, rulla, krypa, åla, hänga, klättra, stödja, kasta, fånga, balansera, springa & gå). 

Barngymnastik

Gymnastik för barn i ålder 4 - 6 år 

Barngymnastiken innehåller 3 ålders homogena grupper, lodjur, lejon och panter, där barnen tränar motorik genom lek, musik och redskap.

Lodjur - 4 år. Gymnasterna tränar nu själva utan föräldrar/målsman. Gymnasterna tränar motorik genom lek, musik och redskap för att öva på gymnastikens grundformer (Hoppa, rulla, krypa, åla, hänga, klättra, stödja, kasta, fånga, balansera, springa & gå).

Lejon - 5 år. Gymnasterna tränar på gymnastiska färdigheter som kullerbytta framåt, bakåtkullerbyta, spänning och avslappning samt balans framåt och bakåt på bom utan hjälp.  De tränar på övningar som leder till handstående, hjulning, och börjar även träna mer med ansatsövningar och hoppa jämfota i trampett.

Panter - 6 år. Gymnasterna tränar på gymnastiska färdigheter som kullerbytta framåt till stående, bakåtkullerbyta, handstående och handstående med nedrullning. De tränar på övningar som leder till hjulning, och börjar även träna mer med ansatsövningar, hoppa jämfota i trampett och uppbyggd kullerbytta.

Gå in på respektive grupp för att få mer information om den specifika gruppen och dess ledare. 

Ungdomsgymnastik

Gymnastik för åldrarna 7 (6) - 16 år

Ungdomsgymnastiken omfattar 4 grupper, röd, vit, grå och svart. Där barnen blir erbjudna att vara med på tävling under året. Tävlingsgrenarna varierar mellan matta, trampett och fristående.

Att vilja tävla är dock inget krav, utan alla är välkomna. Vi tränar även andra redskap och ambitionen är att ha en allsidig och rolig träning.

MGF röd - 7 - 8 år. Gymnasterna tränar på gymnastiska färdigheter som leder till handvolt, rondat, flickflack (flickis) och träning med olika hopp i trampett, även med rotation. Gymnasterna får även prova på styrka och fristående.

MGF vit - 9 - 10 år. Gymnasterna tränar på gymnastiska färdigheter som leder till handvolt, rondat, flickflack (flickis) och träning med olika hopp i trampett, även med rotation. Gymnasterna får även prova på styrka och fristående.

MGF grå - 11 - 12 år. Gymnasterna tränar på gymnastiska färdigheter som handvolt, rondat, flickflack (flickis) och träning med olika hopp i trampett, även med rotation. Gymnasterna utövar även styrka och tränar på  fristående.

MGF svart - 13 år och uppåt. Gymnasterna tränar på gymnastiska färdigheter som handvolt, rondat, flickflack (flickis) och träning med olika hopp med volt och överslag i trampett, även med bord. Gymnasterna utöva även styrka och tränar på fristående

Gå in på respektive grupp för att få mer information om den specifika gruppen och dess ledare.