Allmänna Villkor

Bokning av plats i träningsgrupp

Till och med sista dagen innan terminsstart återbetalas hela beloppet om det till info@mohedagf.se meddelas att platsen ångras.

Till och med gymnastens första träningstillfälle (oberoende när på terminen detta sker) återbetalas hela beloppet utom 200:- om gymnast eller målsman meddelat detta via mejl direkt efter första träningstillfället. Har gymnastens faktura ännu inte hunnit betalas justeras istället beloppet till 200:-.

Från och med gymnastens andra träningstillfälle återbetalas inget om inte särskilda omständigheter föreligger. Vid avhopp på grund av skada eller sjukdom skall läkarintyg uppvisas för att återbetalning ska ske.

 

Läger- och tävlingsanmälan

För läger- och tävlingsanmälan återbetalas inget av avgifterna om inte särskilda omständigheter föreligger. Vid avhopp på grund av skada eller sjukdom skall läkarintyg uppvisas för att återbetalning ska ske.